Η σύγχρονη επιστήμη αρνείται την ύπαρξη ενός Θεού στους ανθρώπους σε σχέση με ένα συλλογικό υποσυνείδητο. Ωστόσο, οι μελέτες της συμπεριφοράς των ζώων αποδεικνύουν το αντίθετο. Για παράδειγμα, τα ζώα που ζουν σε αγέλες έχουν αναπτύξει έναν λεγόμενο υπεροργανισμό, τα οποία έχουν έτσι το δικό τους υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο του ανθρώπινου υπεροργανισμού, από την άλλη πλευρά, καθορίζεται μόνο από τις θρησκείες.