Χονδροσάρκωμα

Τι είναι το χονδροσάρκωμα

Το χονδροσάρκωμα είναι ένας κακοήθης οστικός όγκος που προέρχεται από εμβρυϊκό ή ώριμο χόνδρινο ιστό και αναπτύσσεται κυρίως στη λεκάνη, το ισχίο ή τον ώμο.

Μόνο στο δύο τοις εκατό όλων των περιπτώσεων, το χονδροσάρκωμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην κρανιακή περιοχή και εκδηλώνεται ως πονοκέφαλος, διπλωπία, απώλεια ακοής ή εμβοές.

Ένα χονδροσάρκωμα αναπτύσσεται συνήθως μάλλον αργά, αλλά καταστρέφει το οστό κατά την ανάπτυξή του και τείνει να σχηματίζει γρήγορα μεταστάσεις.

Το χονδροσάρκωμα είναι ο δεύτερος πιο κοινός τύπος καρκίνου των οστών, με ποσοστό λίγο κάτω από 20%. Ιδιαίτερα τα άτομα ηλικίας μεταξύ 40 και 70 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χονδροσαρκώματος, ενώ οι άνδρες προσβάλλονται από τη νόσο ελαφρώς συχνότερα από τις γυναίκες.

Ποιες είναι οι αιτίες του χονδροσαρκώματος

Τα αίτια που οδηγούν στην ανάπτυξη του χονδροσαρκώματος δεν είναι ακόμη επαρκώς σαφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χονδροσάρκωμα μπορεί να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα προηγούμενης ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του καρκίνου. Ωστόσο, τα άτομα με ορισμένες κληρονομικές ασθένειες, όπως η πολλαπλή χόνδρινη εξόστωση ή/και η χονδρομάτωση, έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης χονδροσαρκώματος.

Σε ποιες μορφές χωρίζεται το χονδροσάρκωμα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διακρίνει τα χονδροσαρκώματα στις κατηγορίες του ΠΟΥ από τον πρώτο βαθμό (χαμηλός) έως τον τρίτο βαθμό (υψηλός), ανάλογα με την κακοήθειά τους (κακοήθεια). Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η σοβαρότητα ενός χονδροσαρκώματος, καθώς αυτό καθορίζει τη μετέπειτα μορφή θεραπείας.

Επιπλέον, διακρίνονται οι ακόλουθοι ιστολογικοί τύποι χονδροσαρκώματος, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την εμφάνιση των κυττάρων και την εντόπιση του όγκου:

 • Συμβατικό χονδροσάρκωμα: εμφανίζεται συχνότερα
 • Διαυγές χονδροσάρκωμα: αποτελείται από κύτταρα που είναι ορατά στο μικροσκόπιο
 • Μεσεγχυματικό χονδροσάρκωμα: αποτελείται κυρίως από μικρά καρκινικά κύτταρα που έχουν υψηλή αναλογία πυρήνα προς κυτταρόπλασμα
 • Αποδιαφοροποιημένο χονδροσάρκωμα: είναι ένα συμβατικό χονδροσάρκωμα που έχει μετατραπεί σε έναν πιο επιθετικό τύπο καρκίνου

Ποια είναι τα συμπτώματα του χονδροσαρκώματος

Επειδή το χονδροσάρκωμα αναπτύσσεται συνήθως αργά, δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρι τα τελευταία στάδια του καρκίνου. Τα συμπτώματα του χονδροσαρκώματος εξαρτώνται από το σημείο όπου βρίσκεται ο όγκος. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο αισθάνεται κυρίως πόνο, ιδίως όταν δεν κινείται (πόνος σε ηρεμία). Επιπλέον, μπορεί να αναπτυχθεί οίδημα στην περιοχή του χονδροσαρκώματος και να περιοριστεί η κινητικότητα του προσβεβλημένου μέρους του σώματος. Σε γενικές γραμμές, το χονδροσάρκωμα μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα μάλλον μη ειδικά συμπτώματα:

 • Πονοκέφαλος,
 • Διπλή όραση,
 • Απώλεια ακοής,
 • Εμβοές,
 • Ελλείμματα κρανιακών νεύρων

Πώς διαγιγνώσκεται το χονδροσάρκωμα

Το χονδροσάρκωμα, όπως και άλλοι καρκίνοι, μπορεί να απεικονιστεί με απεικονιστικές τεχνικές. Εκτός από την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI), η αξονική τομογραφία (CT) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό μετά από υποψία χονδροσαρκώματος. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, το χονδροσάρκωμα διαγιγνώσκεται τυχαία. Μέσα σε μια αξονική τομογραφία, το χονδροσάρκωμα είναι ορατό ως διάβρωση των οστών και συχνά έχει εναποθέσεις ασβεστίου. Μέσα στη μαγνητική τομογραφία, ο όγκος έχει εμφανή κυψελοειδή μοτίβα.

Ωστόσο, μια απεικονιστική διαδικασία δεν αρκεί για την τελική διάγνωση. Η διάγνωση του χονδροσαρκώματος μπορεί να τεθεί μόνο από νευροπαθολόγο μετά τη λήψη δείγματος ιστού και τη διενέργεια εξέτασης λεπτών ιστών.

Πώς αντιμετωπίζεται το χονδροσάρκωμα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια αφαίρεσης του χονδροσαρκώματος με μικροχειρουργική επέμβαση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνικές διαδικασίες, όπως η λεγόμενη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και η νευροπλοήγηση. Αυτές οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στον νευροχειρουργό να αφαιρεί τον όγκο με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και ακρίβεια.

Η επέμβαση συχνά ακολουθείται από ακτινοθεραπεία, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης του ασθενούς. Οι γιατροί διακρίνουν μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

 • Θεραπεία με φωτόνια: μια δέσμη πρωτονίων χρησιμοποιείται για την ειδική θεραπεία του όγκου
 • στερεοτακτική ακτινοχειρουργική: οι δέσμες θεραπείας χτυπούν τον όγκο από διαφορετικές γωνίες, επηρεάζοντας έτσι όσο το δυνατόν λιγότερο τον υγιή ιστό
 • Θεραπεία πρωτονίων: δέσμες ατομικών πυρήνων υδρογόνου χρησιμοποιούνται για τη στοχευμένη θεραπεία του όγκου.

 

Μελέτη στο "European Journal of Cancer" έδειξε επίσης ότι η εντατική χημειοθεραπεία, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με τη χειρουργική επέμβαση, μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Ποια είναι η μετεγχειρητική φροντίδα για το χονδροσάρκωμα

Η θεραπεία μπορεί να ακολουθηθεί από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που θα βοηθήσει τον ασθενή να επιστρέψει στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Στο πλαίσιο του προγράμματος αποκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μάθει πώς να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της θεραπείας του καρκίνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο εάν η ασθένεια έχει οδηγήσει σε ακρωτηριασμό, σε χρήση προσθετικού μέλους ή σε νευρική διαταραχή, για παράδειγμα. Τα ειδικά αθλητικά προγράμματα που προσφέρονται κατά την αποκατάσταση έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον ασθενή να γίνει και πάλι σωματικά υγιής. Επιπλέον, οι όποιες ψυχοκοινωνικές συνέπειες μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν στη θεραπεία.

Ποια είναι η πρόγνωση για το χονδροσάρκωμα

Όπως και με άλλους καρκίνους, το προσδόκιμο ζωής ενός χονδροσαρκώματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εκτός από τον βαθμό του όγκου, το μέγεθός του και το αν έχουν ήδη σχηματιστεί μεταστάσεις, εξαρτάται επίσης από τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Οι ασθενείς στους οποίους έχει αφαιρεθεί πλήρως ο όγκος με χειρουργική επέμβαση έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης από τους ασθενείς που έχουν υπολειμματικό όγκο στο σώμα τους. Το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης μετά τη διάγνωση είναι υψηλότερο στους ασθενείς που έλαβαν εντατική ακτινοθεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση από ό,τι στους ασθενείς που δεν έλαβαν χημειοθεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.