Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από καταναλωτές και επιχειρηματίες.

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν εμπίπτουν κυρίως στο εμπόριο, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του. Επιχειρηματίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η νομικά ικανή εταιρεία, το οποίο ή η οποία, όταν συνάπτει δικαιοπραξία, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Για τους επιχειρηματίες ισχύουν τα εξής: Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί αντικρουόμενους ή συμπληρωματικούς γενικούς όρους και προϋποθέσεις, η ισχύς τους απορρίπτεται με το παρόν- γίνονται μέρος της σύμβασης μόνο εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά με αυτούς.

2. Συμβαλλόμενος, σύναψη σύμβασης, δυνατότητες διόρθωσης

Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με την NLS Informations-Medizin GmbH.

Η παρουσίαση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά έναν μη δεσμευτικό ηλεκτρονικό κατάλογο. Μπορείτε αρχικά να τοποθετήσετε τα προϊόντα μας στο καλάθι αγορών χωρίς υποχρέωση και να διορθώσετε τις καταχωρήσεις σας ανά πάσα στιγμή πριν από την αποστολή της δεσμευτικής παραγγελίας σας, χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα διόρθωσης που παρέχονται και επεξηγούνται για το σκοπό αυτό κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας, δίνετε δεσμευτική παραγγελία για τα προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι αγορών. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας σας θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας.

Ο χρόνος σύναψης της σύμβασης μαζί μας εξαρτάται από τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει:

Προπληρωμή
Θα αποδεχτούμε την παραγγελία σας αποστέλλοντας σας ξεχωριστό e-mail εντός δύο ημερών, στο οποίο θα σας παρέχουμε τα τραπεζικά μας στοιχεία.

Πιστωτική κάρτα
Όταν κάνετε την παραγγελία σας, εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και η εταιρεία πιστωτικών καρτών πραγματοποιεί έλεγχο εξουσιοδότησης. Μόλις νομιμοποιηθείτε ως νόμιμος κάτοχος της κάρτας, η συναλλαγή πληρωμής ξεκινά αυτόματα και η πιστωτική σας κάρτα χρεώνεται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Η σύμβαση μαζί μας συνάπτεται τη στιγμή της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας.

PayPal Express
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του διαδικτυακού παρόχου PayPal. Εκεί μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία πληρωμής σας και να επιβεβαιώσετε την εντολή πληρωμής στην PayPal. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας στο κατάστημα, ζητάμε από την PayPal να ξεκινήσει τη συναλλαγή πληρωμής και να αποδεχθεί έτσι την προσφορά σας.

3. Γλώσσα σύμβασης, αποθήκευση κειμένου σύμβασης

Η γλώσσα (ή οι γλώσσες) που είναι διαθέσιμες για τη σύναψη της σύμβασης: Γερμανικά, Αγγλικά

Αποθηκεύουμε το κείμενο της σύμβασης και σας αποστέλλουμε τα δεδομένα της παραγγελίας και τους ΓΟΣ μας σε μορφή κειμένου. Μπορείτε να δείτε το κείμενο της σύμβασης στη σύνδεση πελατών μας.

4. Όροι παράδοσης

Τα έξοδα αποστολής προστίθενται στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα έξοδα αποστολής στις προσφορές.

Παραδίδουμε μόνο με αποστολή. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η παραλαβή των προϊόντων από εσάς τους ίδιους.

Δεν παραδίδουμε σε σταθμούς συσκευασίας.

5. Τρόποι πληρωμής

Στο κατάστημά μας είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:

Προπληρωμή
Εάν επιλέξετε την προπληρωμή, θα σας στείλουμε τα τραπεζικά μας στοιχεία σε ξεχωριστό e-mail και θα παραδώσουμε τα εμπορεύματα μετά την παραλαβή της πληρωμής.

Πιστωτική κάρτα
Εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας κατά την παραγγελία σας. Αφού νομιμοποιηθείτε ως νόμιμος κάτοχος της κάρτας, η συναλλαγή πληρωμής θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και θα χρεωθεί η κάρτα σας.

PayPal Express
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του διαδικτυακού παρόχου PayPal. Για να μπορέσετε να πληρώσετε το ποσό του τιμολογίου μέσω PayPal, πρέπει να εγγραφείτε εκεί ή να εγγραφείτε πρώτα, να νομιμοποιηθείτε με τα στοιχεία πρόσβασής σας και να επιβεβαιώσετε την εντολή πληρωμής σε εμάς. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας στο κατάστημα, ζητάμε από την PayPal να ξεκινήσει τη συναλλαγή πληρωμής.

6. Δικαίωμα ακύρωσης

Οι καταναλωτές έχουν το νόμιμο δικαίωμα ακύρωσης, όπως περιγράφεται στην πολιτική ακύρωσης. Στους επιχειρηματίες δεν παρέχεται προαιρετικό δικαίωμα ακύρωσης.

7. Διατήρηση του τίτλου ιδιοκτησίας

Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Για τους επιχειρηματίες ισχύουν επίσης τα εξής: Διατηρούμε την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από μια τρέχουσα επιχειρηματική σχέση. Μπορείτε να μεταπωλήσετε τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας- μας εκχωρείτε εκ των προτέρων όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εν λόγω μεταπώληση - ανεξάρτητα από τυχόν συνδυασμό ή ανάμειξη των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας με ένα νέο αντικείμενο - στο ύψος του ποσού του τιμολογίου, και εμείς αποδεχόμαστε την εκχώρηση αυτή. Παραμένετε εξουσιοδοτημένοι να εισπράττετε τις απαιτήσεις, αλλά μπορούμε επίσης να εισπράττουμε εμείς οι ίδιοι τις απαιτήσεις, εάν δεν εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις πληρωμής σας.

8. Ζημιές κατά τη μεταφορά

Για τους καταναλωτές ισχύουν τα εξής: Εάν τα αγαθά παραδίδονται με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλείσθε να διαμαρτυρηθείτε για τα ελαττώματα αυτά στον παραλήπτη το συντομότερο δυνατό και να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Η παράλειψη υποβολής καταγγελίας ή επικοινωνίας μαζί μας δεν έχει συνέπειες για τις νομικές σας αξιώσεις και την εκτέλεσή τους, ιδίως για τα δικαιώματα εγγύησης. Ωστόσο, θα μας βοηθήσετε να διεκδικήσουμε τις δικές μας αξιώσεις έναντι του μεταφορέα ή της ασφαλιστικής εταιρείας μεταφοράς.

9. Εγγύηση και εγγυήσεις

Ισχύει η νόμιμη ευθύνη για ελαττώματα. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις που ενδέχεται να ισχύουν και τους ακριβείς όρους τους μπορείτε να βρείτε μαζί με το προϊόν και σε ειδικές σελίδες πληροφοριών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

10. Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία εξωδικαστικής διαιτησίας ενώπιον μιας επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Υπεύθυνο είναι το κέντρο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για καταναλωτές και επιχειρηματίες e. V., Hohe Straße 11, D-04107 Leipzig, www.streitbeilegungsstelle.org.

11. Τελικές διατάξεις

Εάν είστε έμπορος κατά την έννοια του γερμανικού εμπορικού κώδικα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ εμάς και εσάς είναι η έδρα μας.

 

Όροι και προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα επεξεργασίας νομικών κειμένων Trusted Shops σε συνεργασία με την FÖHLISCH Rechtsanwälte.