Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

AGB

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij worden pas deel van het contract, indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractuele partner, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met NLS Informations-Medizin GmbH.

De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. U kunt onze producten vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u daartoe in het bestelproces ter beschikking staan en worden toegelicht. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelwagentje bevinden. De ontvangstbevestiging van uw bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

Wanneer de overeenkomst met ons wordt gesloten, hangt af van de betalingswijze die u hebt gekozen:

Vooruitbetaling
Wij accepteren uw bestelling door binnen twee dagen een acceptatieverklaring te sturen in een aparte e-mail, waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, voert u uw kredietkaartgegevens in en voert de kredietkaartmaatschappij een autorisatiecontrole uit. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch gestart en wordt uw creditcard belast wanneer u de bestelling plaatst. Op het ogenblik van de afschrijving van de kredietkaart komt de overeenkomst met ons tot stand.

PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsinstructie aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

3. Opslag van contracttaal, contracttekst

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van de overeenkomst: Duits, Engels

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten zullen worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen. U kunt meer te weten komen over de verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen op de verzendingsmanier. Een afhaling van de goederen is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betaling

In onze winkel kunt u kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

Vooruitbetaling
Als u de betalingsmethode vooruitbetaling kiest, zullen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail meedelen en de goederen leveren na ontvangst van de betaling.

Creditcard
Bij het opgeven van de bestelling geeft u uw creditcardgegevens door. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het indienen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt bovendien: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan - onafhankelijk van een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak - draagt u bij voorbaat ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

8. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

9. Garantie en waarborgen

Het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

De bevoegde instantie is de instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumenten en ondernemers e. V., Hohe Straße 11, D-04107 Leipzig, www.streitbeilegungsstelle.org.

11. Slotbepalingen

Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen ons en u onze vestigingsplaats.

 

AGB gemaakt met de Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Zuletzt angesehen