Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit
Uitgaande van de veronderstelling dat zowel elk menselijk organisme als elke ziekteverwekker bepaalde frequenties uitzendt, is frequentietherapie bedoeld om de ziekteverwekkers zo te laten trillen dat ze door het immuunsysteem vernietigd of bestreden kunnen worden

Dr. Royal Raymond Rife

Dr. Royal Raymond Rife was een briljant wetenschapper en een rolmodel voor onze tijd. Hij ontwikkelde menig wetenschappelijke doorbraak in zowel de microscopie als de geneeskunde. Deze werden in zijn tijd goed gedocumenteerd door verschillende kranten, waaronder de LA Times en de San Diego Tribune.

Dr. Hulda Clark Frequentie Lijst

De biologe en fysiologe Dr. Hulda Regehr Clark besteedde haar leven aan het onderzoeken van de vraag wat mensen eigenlijk ziek maakt. In de loop van haar onderzoek nam ze het standpunt in dat milieugiffen en parasieten de oorzaak waren van ernstige en meest ernstige ziekten bij de mens
Dr. Robert C. Beck is de uitvinder van de bloedelektrificatie, waarvoor een Amerikaans patent werd aangevraagd door Steven Kaali en Peter Schwolsky. Zijn uitvinding gaat terug op het onderzoekswerk van Dr. Hulda Clark en Dr. Robert J. Thiel. Beck's methode van bloed elektrificatie. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat parasieten, bacteriën, virussen en schimmels verlamd worden door een kleine stroomstoot van 50 tot 100 microamperes. Dit betekent dat de ziekteverwekkers niet langer in staat zijn de lichaamseigen cellen te infecteren en dat het immuunsysteem ze binnen zeer korte tijd kan elimineren. Hoe bloedelektrificatie volgens Beck, d.w.z. zijn legendarische zapper, precies werkt, leer je in dit artikel.
Nikola Tesla wist al dat al het zijn oscillerende energie is en ook getransformeerd kon worden door de overeenkomstige oscillaties. Tesla stond model voor de Russische uitvinder George Lakhovsky voor de bouw van zijn multiwave oscillator.

Binaurale slagen

Akoestische signalen, zoals tonen of geluiden, planten zich in de lucht vooral voort via golven, de zogenaamde geluidsgolven. Deze geluidsgolven kunnen voorgesteld worden in krommen, die op en neer oscilleren als een golfbeweging. Terwijl lage en luide geluiden afkomstig zijn van grote golflengten, produceren hogere en stillere geluiden kleine golflengten. Onderzoekers hebben ontdekt dat veel meditatie-oefeningen hun optimale effect kunnen ontwikkelen door binaurale opkloppingen, d.w.z. frequenties die door de hersenstam worden opgewekt
In de wereld van de reductiebiologie is het een gangbare veronderstelling geworden dat alle afweegbare eigenschappen van levende materie (met inbegrip van morfologie, celontwikkeling en het doel van zowel cellen als individuele leden van de soort) volledig door DNA worden bepaald.
De volgende lijst werd onderzocht door Dr. Toshihiko Yayama in Japan.

Hij gebruikte de F-Scan3 met reagentia en patiënten met bekende metaalvergiftiging.

CAFL Liste

Unser Frequenz-Handbuch mit über 1.500 Frequenzlisten können Sie bei uns auch als PDF-File zum Download um € 9,-- beziehen. Sie erhalten über 65 A4 Seiten voll mit Pathogenen und deren Frequenzen.

Microstroom- en frequentietherapie

Algemene definitie: Microstromen zijn spanningen die ver onder één volt liggen

Ons menselijk denken gaat er gewoonlijk van uit dat "meer beter is dan minder". In de biologie geldt dit echter slechts in zeer beperkte mate en wordt het effect ervan gedeeltelijk omgekeerd.

Materie of vibratie

Ons gedachte-experiment over zijn en verschijningen begint bij de filosoof Plato.

Wij overspannen de gedachtewereld van Kant, Schopenhauer tot Max Planck en behandelen de volgende vragen:

Bestaat onze wereld uit materie of slechts uit pure vibratie?
Is onze wereld echt zoals we hem zien, horen, ruiken en voelen?
Of is onze werkelijkheid slechts een constructie van ons brein, gebaseerd op externe trillingsprikkels, die ons brein ons vervolgens als geheel als werkelijkheid voorschotelt?

Ga met me mee op een korte maar opwindende reis in de wereld van trillingen.

Elektrische werking

Elektrochirurgie is een methode die vaak wordt gebruikt in de moleculaire biologie. Doel is het celmembraan tijdelijk permeabel te maken om DNA in prokaryote of eukaryote cellen te brengen.

Dit gebeurt door een elektrisch veld, gewoonlijk opgewekt als een korte puls door de ontlaadstroom van een condensator, die de cellen permeabiliseert door verschillende effecten.
1 von 2