Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit
De geschiedenis van de Australische Aboriginals gaat 50.000 jaar terug, waarmee hun cultuur de oudste nog levende ter wereld is. En het is zeer divers: de Aboriginals bestaan uit veel verschillende stammen die hun eigen taal spreken en verschillende gewoonten en tradities in ere houden. Wat zij gemeen hebben is een spiritueel wereldbeeld dat gebaseerd is op de eenheid van alle wezens met de natuur en een soort metafysische parallelle wereld, de alomtegenwoordige "Dreamtime".

Er is geen God - of wel?


De moderne wetenschap ontkent het bestaan van een God in de mens in relatie tot een collectief onderbewustzijn. Studies van dierlijk gedrag bewijzen echter het tegendeel. Zo hebben dieren die in roedels leven een zogenaamd superorganisme ontwikkeld, dat dus een eigen onderbewustzijn heeft. Het onderbewustzijn van het menselijk superorganisme daarentegen wordt alleen bepaald door religies.