Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Climacterische klachten - menopauze

Climacterische klachten worden in de volksmond ook wel menopauze genoemd. In deze fase van het leven van een vrouw neemt de vruchtbaarheid langzaam af en eindigt uiteindelijk volledig. De menopauze (climacterie) begint van vrouw tot vrouw op verschillende tijdstippen. Sommige vrouwen komen in de menopauze vanaf de leeftijd van 40 jaar, voor anderen begint deze pas in hun vroege tot midden 50-er jaren. De menopauze gaat gepaard met lichamelijke veranderingen als gevolg van de verschuiving in de hormoonhuishouding. Voor sommige vrouwen kan dit ook tot psychologische problemen leiden. Er zijn echter ook vrouwen die de menopauze vrijwel zonder klachten doormaken.

Premenstrueel syndroom

Veel vrouwen hebben buikpijn of hoofdpijn voordat hun menstruatie begint. Sommigen kunnen ook last hebben van stemmingswisselingen. Naast droefheid of prikkelbaarheid kan ook een algemeen gevoel van malaise optreden. Artsen noemen dit verschijnsel premenstrueel syndroom (PMS) en bedoelen daarmee de psychische en lichamelijke klachten die twee weken tot enkele dagen voor het begin van de menstruatie kunnen optreden. Voor de meeste vrouwen zijn de PMS-symptomen niet eens bijzonder ernstig. Andere vrouwen lijden echter aan zulke ernstige symptomen dat zij hun normale dagelijkse bezigheden niet meer kunnen verrichten. In dit artikel kunt u lezen hoe PMS kan worden behandeld.

Urine-incontinentie

Bij urine-incontinentie verliest de betrokkene onvrijwillig urine. De term urine-incontinentie verwijst dus naar het onvermogen om de blaas bewust te legen. Urine-incontinentie wordt in de volksmond ook wel blaaszwakte of urine-incontinentie genoemd en kan mensen van elke leeftijd treffen. De kans op urine-incontinentie neemt echter toe met de leeftijd. Vrouwen hebben vaker last van urine-incontinentie dan mannen, omdat hun bekkenbodemspieren zwakker zijn. Urine-incontinentie is eerder een symptoom dan een ziekte. Urine-incontinentie wijst altijd op een ziekte, die in verschillende mate van ernst en in verschillende vormen kan voorkomen.

Endometriose

Endometriose is een wijdverspreide buikaandoening bij vrouwen. Het gaat om de ophoping van weefsel buiten de baarmoeder, "endometriose laesies" genoemd. Vaak veroorzaakt conventionele endometriose geen symptomen, terwijl chronische endometriose hevige pijn veroorzaakt en de vruchtbaarheid kan verminderen. Omdat endometriose vaak wordt aangezien voor hevige menstruatiepijn, kan het meestal wel een jaar duren voordat de diagnose wordt gesteld.