Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Carpaal tunnel syndroom

Intussen kunnen artsen de pijnlijke ziekte van de handen goed diagnosticeren. In Duitsland lijdt ongeveer één op de duizend mensen aan de symptomen van het carpaal tunnel syndroom (CTS). De oorzaken variëren.

Aambeien

De term hemorroïden (ook: aambeien) wordt door artsen gebruikt om het sponsachtige, goed doorbloede vaatkussentje aan de uitgang van de endeldarm aan te duiden, dat de anus met de kringspier afsluit. Als de aambeien vergroot zijn, kan dit leiden tot de zogenaamde aambeienziekte, die pijn, branderigheid en/of jeuk aan de anus kan veroorzaken.

Duchenne spierdystrofie

Duchenne spierdystrofie is een erfelijke spierziekte die zich meestal in de vroege kinderjaren openbaart en vervolgens tot spierzwakte leidt.

Door de X-gebonden overerving, treft het bijna uitsluitend jongens. Het komt voor bij ongeveer 1 op de 3.500 pasgeboren jongetjes.

Voorhuidontsteking (posthitis)

Als frequentie-onderzoekers zoeken naar prehistorie of posthitis, vinden ze die meestal niet.

Dit is te wijten aan het feit dat de diagnose weliswaar duidelijk is, maar dat de oorzaken verschillend kunnen zijn.

Polyneuropathie

Polyneuropathie is een ziekte van het perifere zenuwstelsel. Motorische, sensorische of vegetatieve zenuwen kunnen samen of ook gericht aangetast zijn.

De meest voorkomende oorzaken van polyneuropathie zijn diabetes mellitus en alcoholmisbruik. Minder vaak is polyneuropathie genetisch bepaald.

Tinnitus en frequentietherapie

Tinnitus is in feite oorsuizen dat optreedt zonder akoestische prikkel en wordt waargenomen als een storende geluidssensatie.

Het oorgeruis als akoestische waarneming op zich is geen ziekte, maar een symptoom. Vergelijkbaar met pijn is tinnitus vaak een waarschuwingssignaal en wijst op een storing, overbelasting of ziekte in het oor.

Ascites en frequentietherapie

Ascites is de term die wordt gebruikt om een pathologische ophoping van vrij vocht in de buikholte, meer bepaald de buikholte, aan te duiden. De term wordt gebruikt voor zowel het klinische beeld als de vloeistof. Ascites is altijd een teken van een ernstige ziekte.

Fibromyalgie en frequentietherapie

Fibromyalgie is een van de chronische ziekten en wordt gekenmerkt door pijn in de spieren en het bindweefsel. Meestal ook gepaard met uitputting en slaapstoornissen.

Tot op heden is de oorzaak van de ziekte niet opgehelderd, men gaat ervan uit dat in Oostenrijk 2% van de bevolking getroffen is, waarvan 90% vrouwelijke patiënten zijn.

ADHD en frequentietherapie

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), soms ook fidget syndroom genoemd, behoort tot de groep van gedrags- en emotionele stoornissen die beginnen in de kindertijd en de adolescentie.

Het uit zich door problemen met aandacht, afleidbaarheid, leerstoornissen, impulsiviteit en zelfregulering, motorische rusteloosheid; soms is er ook sprake van ernstige lichamelijke rusteloosheid (hyperactiviteit). ADHD wordt gewoonlijk duidelijk voor de leeftijd van 7 jaar en komt permanent voor op ten minste 2 gebieden van het leven.

Carpaal Tunnel Syndroom

Een vernauwing in het peescompartiment van de pols veroorzaakt het typische carpale tunnelsyndroom en zorgt ervoor dat de nervus medianus arm bekneld raakt.

Myoma en frequentietherapie

Als we in de gynaecologie over een myoom spreken, gaat het meestal over goedaardige hormoongevoelige tumoren. De term myoom is overigens afkomstig van de beroemde arts Rudolf Virchow, die al in 1863 lezingen hield over myomen.

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een ernstige neuro-immunologische aandoening die vaak leidt tot een hoge mate van lichamelijke invaliditeit.

Wereldwijd zijn er 17 miljoen getroffen mensen, waaronder 25.000 gevallen in Oostenrijk alleen.
1 von 2