Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Escherichia coli-Erreger?

Der Escherichia coli-Erreger, auch Kolibakterium genannt, zählt zu der bekanntesten Bakterienart, welche aus der Gattung der Escherichia stammt. Hierbei handelt es sich um ein gramnegatives, säurebildendes Bakterium, welches integraler Bestandteil der menschlichen Mikrobiota und der anderer warmblütiger Tiere ist

Menselijk T-lymfotroop virus 4

Het humaan T-lymfotroop virus 4, kortweg HTLV-4 genoemd, behoort, zoals alle HTLV's, tot de familie van retrovirussen die leukemie en andere ziektebeelden bij mensen kunnen veroorzaken. HTLV-4 werd voor het eerst ontdekt in 2005 bij jagers die in Afrika woonden en bijzonder nauw contact hadden met primaten. Onderzoekers meldden toen dat dit waarschijnlijk beperkte gevallen van besmetting waren. Het virus zou zich niet vestigen in de menselijke populatie. Bovendien is HTLV-4 een verouderde naam voor de bekende hiv-typen 1 en 2.

Clostridium botulinum

Clostridium botulinum is een anaërobe, d.w.z. zuurstofloze, groeiende kiem die sporen vormt en dus een lange overlevingsduur heeft. Deze sporen worden pas bij 100 °C gedood, maar ontkiemen weer zodra de leefomstandigheden gunstiger zijn. De Clostridium botulinum kiem, die overal in het milieu voorkomt, produceert toxinen die botulinum toxinen worden genoemd, waarvan ook de naam van de ziekteverwekker is afgeleid. Botulinum toxinen behoren tot de sterkst bekende toxinen die een zenuwbeschadigend effect op mensen kunnen hebben. Clostridium botulinum produceert verschillende typen toxinen (type A-G). Bij de mens spelen de toxinen A, B, E en F de belangrijkste rol. In Duitsland worden jaarlijks tussen de 10 en 20 mensen ziek door deze toxinen.

Tabaksmozaïekvirus

Tabakmozaïekvirus, kortweg TMV, is een virus van de tobamovirusgroep. Het is een virus dat oorspronkelijk in grote aantallen voorkwam in tabaksplanten, maar na verloop van tijd ook steeds meer sierplanten en groenteplanten zoals tomaten en paprika's besmette. Andere aangetaste planten kunnen bonen, sla, courgettes, komkommers, fruitbomen en meloenen zijn. Het virus is zeer stabiel en daarom moeilijk te bestrijden. Het feit dat het een groeivertraging van de plant veroorzaakt, leidt tot enorme oogstverliezen.

Bartonella tribocorum

Bartonella tribocorum is een bacterie die behoort tot het geslacht Bartonella. Net als andere Bartonella-soorten kan B. tribocorum ziekten bij dieren veroorzaken. De bacterie werd voor het eerst geïsoleerd uit het bloed van wilde ratten. De Bartonella tribocorum ziekteverwekker lijkt genetisch verwant aan B. elizabethae, die werd geïsoleerd uit een patiënt met endocarditis. Tot nu toe is niet waargenomen dat de Bartonella tribocorum ziekteverwekker een menselijke ziekteverwekker is.

Flavivirus

Die Flaviviren zählen zu den sogenannten Togaviridae und umfassen viele verschiedene Arten, die zu unterschiedlichen Krankheiten führen können. Dazu zählen Zecken-Enzephalitis, japanische Enzephalitis, ST.-Louis-Enzephalitis, Murray-Valley-Enzephalitis sowie das Dengue-Fieber und Gelbfieber. Das Flavivirus selbst ist kein einzelner Erreger, sondern der Begriff beschreibt die Gattung von Viren, die verantwortlich für unterschiedliche Erkrankungen beim Menschen sind.

Clostridium acetobutylicum

Clostridium acetobutylicum is een grampositieve bacterie die behoort tot het geslacht Clostridia. Omdat de bacterie via enzymen butanol en aceton kan produceren (fermenteren), is hij van bijzonder biotechnologisch belang. C. acetobutylicum bacteriën komen vooral voor in sedimenten van waterlichamen, bodems, maar ook in vele andere habitats. Bij veel organismen kan de C. acetobutylicum bacterie ook worden aangetoond in de darmflora. Zoals veel closteridia wordt de bacterie daarom geclassificeerd als alomtegenwoordig, d.w.z. er wordt aangenomen dat hij overal voorkomt.

Citrobacter

Citrobacter spp. behoren tot het geslacht van Gram-negatieve, anaërobe staafbacteriën, die lid zijn van de familie der Enterobacteriaceae. De bacteriën kunnen door citraat heen groeien en spelen een steeds belangrijkere rol bij het ontstaan van nosocomiale infecties. Hiermee worden ziekten bedoeld die patiënten oplopen als gevolg van een medische ingreep, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Werkmann en Gillen beschreven Citrobacter voor het eerst in 1932.

Ross-River-Virus

Das Ross-River-Virus, kurz RRV, ist auch als Epidemische Polyarthritis bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Virusinfektion. Das RRV wird von Mücken übertragen und gehört zur Familie der Togaviridae.

Syncytieel virus

Respiratoir syncytieel virus, ook wel RS-virus of kortweg RSV genoemd, is een virus dat leidt tot vergroeiingen van cellen in de luchtwegen. De ziekteverwekker lijkt sterk op het griepvirus en wordt over de hele wereld verspreid. Het respiratoir syncytieel virus veroorzaakt seizoensgebonden uitbraken van de ziekte. De meeste mensen worden ziek, in Europa, tussen november en april. De meest voorkomende uitbraken doen zich echter voor in januari en februari.

Pokken

Pokken, ook wel variola of pokken genoemd, is een virusinfectie die voor mensen altijd potentieel levensbedreigend kan zijn. Verschillende subtypen van het variola-virus zijn mogelijke veroorzakers. Dit virus behoort tot het geslacht van de orthopoxvirussen. Pokken wordt sinds 1980 officieel als uitgestorven beschouwd. Wereldwijd werd een vaccinatieprogramma gestart, zodat de laatste gevallen van pokken zich in 1977 voordeden.

Campylobacter

Campylobacter zijn bacteriën die besmettelijke diarreeziekten veroorzaken. Campylobacter-bacteriën komen over de hele wereld voor en worden vooral in het warme seizoen in Europese landen aangetroffen. In Duitsland is campylobacter de meest voorkomende oorzaak van diarree. Vooral kleine kinderen, maar ook jongvolwassenen tussen 20 en 29 jaar, die vooral een verzwakt immuunsysteem hebben, lopen een groot risico besmet te raken met de Campylobacter-bacterie. Campylobacter ziekteverwekkers worden aangetroffen in het spijsverteringskanaal van dieren, hoewel die meestal geen ziekteverschijnselen vertonen.
1 von 11