Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Menselijk T-lymfotroop virus 2

Het humaan T-lymfotroop virus 2 wordt ook wel kortweg HTVL-2 genoemd. Dit is een zogenaamd retrovirus, dat voornamelijk de CD8-positieve T-lymfocyten infecteert. Het verband tussen het virus en de ontwikkeling is nog niet duidelijk bewezen. Bij sommige getroffenen leidt het virus tot T-cel lymfomen en ook tot neurologische ziekten.

Menselijk T-lymfotroop virus 1

Human T-lymphotropic virus 1 wordt ook wel afgekort als HTVL-1. Het is een retrovirus dat wordt ingedeeld bij de oncovirussen. Het virus infecteert vooral CD4-positieve T-lymfocyten. In veel gevallen veroorzaakt infectie met het virus T-cel leukemie. Een manifestatie van infectie met het virus door een aanval op het zenuwstelsel is ook mogelijk.

Bartonella clarridgeiae

Bartonella clarridgeiae komt uit het geslacht Bartonella en is een gramnegatieve bacterie. De ziekteverwekker werd voor het eerst geïsoleerd in de Verenigde Staten. Het is een zoönotische ziekteverwekker, d.w.z. een bacterie die op natuurlijke wijze kan worden overgedragen tussen mensen en andere gewervelde dieren. De Bartonella clarridgeiae ziekteverwekker kan de zogenaamde kattenziekte veroorzaken. Kattenvlooien worden dus beschouwd als de belangrijkste vectoren van Bartonella clarridgeiae.

Norovirussen

Norovirussen komen overal ter wereld en overal voor. Dit virus is zeer resistent tegen ongunstige omgevingsinvloeden en kan zelfs overleven en besmettelijk zijn op gekoeld voedsel en op oppervlakken als waterkranen, trapleuningen, toiletbrillen en deurklinken. Het virus kan zelfs hitte tot 60 graden enkele minuten overleven.

Coxsackie B4 virus

Het Coxsackie B4-virus is een enkelstrengs RNA-virus dat behoort tot de familie van de picornavirussen. Het virus is de oorzaak van ziekten als meningitis, myocarditis en verkoudheid. Besmetting met Coxackie B4-virussen komt het meest voor in de zomermaanden en de vroege herfst. Ze komen overal ter wereld voor, maar men kan zeggen dat in streken met een mild klimaat de Coxackie B4 virussen vaker voorkomen. Het virus is slechts ongeveer 20 tot 40 mm groot en bestaat uit een enkelstrengs, positief gepolariseerd RNA. Het genoom is ingekapseld in een kubusvormige capsule, zodat een virale envelop niet aanwezig is in het Coxsackie B4-virus. Ze vertonen een bijzonder hoge stabiliteit en overlevingskans in zuur milieu. Ze zijn alleen gevoelig voor ontsmettingsmiddelen die chloor bevatten, zodat ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol of reinigingsmiddel totaal geen effect hebben. Ze hebben de eigenschap meerdere dagen bij kamertemperatuur te kunnen overleven en besmettelijk te zijn.

Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma venereum is een klassieke geslachtsziekte en behoort tot een speciale vorm van genitale chlamydiale infectie. De ziekte is vooral wijdverbreid in tropische gebieden, maar komt vrij zelden voor in westerse landen. Lymphogranuloma venereum wordt gevormd door de speciale subgroepen van de ziekteverwekker Chlamydia trachomatis. De ziekte komt vooral voor in tropische gebieden, maar is vrij zeldzaam in westerse landen. Mensen tussen de 20 en 30 jaar hebben meer kans dan gemiddeld om met de ziekte besmet te raken.

Griepvirussen

Influenza is de echte griep, de virussen die een acute ziekte van de luchtwegen veroorzaken. Het is een ernstige en soms dodelijke ziekte. De typische griepachtige infecties of verkoudheden worden veroorzaakt door een heel andere ziekteverwekker en hebben niets te maken met influenzavirussen. Elk jaar is er in de winter een griepgolf in Duitsland van wisselende omvang, verspreiding en ernst. Omdat influenzavirussen voortdurend nieuwe varianten vormen en steeds weer veranderen, is het goed mogelijk dat iemand in de loop van zijn of haar leven meer dan eens besmet raakt met het influenzavirus. Daarom wordt ook het vaccin tegen het griepvirus elk jaar aangepast.

Bofvirus

De bof is een infectieziekte veroorzaakt door het bofvirus en staat ook bekend als geitenpeter. Het virus komt uitsluitend bij mensen voor. Kenmerkend voor de bof is de zwelling en ontsteking van de oorspeekselklieren. Het virus wordt over de hele wereld verspreid, kan op elke leeftijd voorkomen en is het hele jaar door aanwezig. Dankzij beschermende vaccinaties tegen de bof is de ziekte in Duitsland enorm afgenomen.

Bartonella Bovis

De ziekteverwekker Bartonella bovis, vroeger ook bekend als Bartonella weissi, is een ziekteverwekkende bacterie. Voor het eerst werd de bacterie geïsoleerd bij Europese herkauwers (met name runderen). Infecties bij runderen zijn meestal asymptomatisch, maar veroorzaken endocarditis en bacteriëmie. Net als andere Bartonella-soorten is B. bovis gramnegatief en staafvormig. Bovendien is de bacterie aëroob, oxidasenegatief en betrekkelijk klein. De Bartonella bovis ziekteverwekker is afkomstig uit de Bartonella familie en treft vooral runderen, maar is inmiddels ook aangetroffen bij een groot aantal wilde en gedomesticeerde zoogdieren.

Reovirus

Het reovirus behoort tot de Reoviridae en is een RNA-virus. De naam reovirus is de afkorting van "respiratoir enterisch wezen", wat al aangeeft dat het virus zich laat gelden door ziekten van het maagdarmkanaal en de luchtwegen. Het reovirus kan echter ook leiden tot asymptomatische infecties
De ziekteverwekker Bartonella borreliose is een bacterie die wordt overgedragen door teken. Een infectie kan leiden tot verschillende gradaties van ernst en kan de huid aantasten, maar ook het zenuwstelsel, het hart en de gewrichten. Niet elke tekenbeet leidt noodzakelijkerwijs tot een infectie. In Duitsland leidt slechts ongeveer één op de 100 tekenbeten tot ziekte. Hoe eerder de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting. De kans op besmetting neemt toe nadat de teek langer dan twaalf uur heeft gezogen.

Herpes Simplex Virus 2 (HHV-2)

Het herpes simplex virus type 2 behoort tot de herpesvirusfamilie en is een zogenaamd DNA-virus. Het is vooral verantwoordelijk voor het ontstaan van genitale herpes. In het genitale gebied verschijnen jeuk en brandende blaasjes.
1 von 3