Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Exanthema subitum

Exanthema subitum wordt ook wel driedaagse koorts genoemd. Dit is een meestal ongevaarlijke infectie met het humaan herpesvirus 6, kortweg HHV-6, en het humaan herpesvirus 7, kortweg HHV-7. Driedaagse koorts komt meestal voor bij baby's of kinderen in de leeftijd van zes maanden tot twee jaar. Bijna alle kinderen zijn met deze virussen in aanraking gekomen tegen de tijd dat ze drie jaar oud zijn. Er is geen sprake van seizoensgebondenheid, want het virus komt het hele jaar door voor.

Sars 2

Sars 2, ook bekend als Sars-CoV-2 of meer algemeen als Coronavirus, is een virus dat behoort tot de Coronaviridae. Sars 2 dook in december 2019 voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan. Van daaruit verspreidde het zich snel over de hele wereld.

Bartonella weisii

De Bartonella weisii ziekteverwekker is tegenwoordig beter bekend als Bartonella bovis. Het is een ziekteverwekkende bacterie die behoort tot het geslacht Bartonella. Net als andere Bartonella-soorten is B. weisii staafvormig en gramnegatief. Het is ook relatief klein, aëroob en oxidase-negatief. De bacterie werd voor het eerst geïsoleerd bij Europese herkauwers, meer precies bij runderen. Inmiddels is de ziekteverwekker echter ook aangetroffen bij een groot aantal gedomesticeerde zoogdieren en wilde dieren. Hoewel Bartonella weisii infectie bij vee meestal asymptomatisch is, kan de ziekte endocarditis en/of bacteriemie veroorzaken.

Bartonella taylorii

Bartonella taylorii gehört zu der Gattung der Bartonella und ist ein Bakterium. Wie andere Bartonella-Arten auch kann der Bartonella taylorii-Erreger Krankheiten bei Tieren auslösen. Eine Studie von kleinen Säugetieren des türkischen Thrakiens hat ergeben, dass vor allem Nagetiere als Reservoir für B. taylorii eine entscheidende Rolle spielen. Die Prävalenz der Bartonella taylorii-Erreger ist vor allem im Lebensraum Sumpfwald sehr ausgeprägt.

Sars 1

Sars 1 staat ook bekend als Sars-CoV 1 en is een virus dat behoort tot de familie van de Coronaviridae. Het virus veroorzaakte in 2002/2003 een wereldwijde pandemie, die in één jaar tijd meer dan 774 levens eiste. Infectie met Sars 1 kan leiden tot een ernstig acuut respiratoir syndroom.

Bordetella parapertussis

Bordetella parapertussis is een bacterie uit het geslacht Bordetella. Dit zijn kleine, gramnegatieve staafjes die aeroob zijn, d.w.z. zuurstof nodig hebben voor hun voortplanting. De bacterie kan een kinkhoestachtig ziektebeeld of acute bronchitis veroorzaken door de ontwikkeling van een toxine dat pertussis toxine heet. Dit gif brengt de hoestbuien op gang en stelt de bacteriën in staat zich aan de slijmvliezen van de luchtwegen te hechten en zich te vermenigvuldigen. De Bordetella parapertussis ziekteverwekker wordt overgedragen via druppelinfectie, bijvoorbeeld door niezen, hoesten of praten. De infectie kan in principe op elke leeftijd voorkomen, maar treft kinderen vaker dan gemiddeld.

Rodehondvirussen - Rubella

Rubella is een infectie met rubellavirussen. Deze worden voornamelijk van persoon tot persoon doorgegeven via druppelinfectie. De ziekte wordt vooral gekenmerkt door een huiduitslag. Infectie met rodehond wordt beschouwd als een kinderziekte, maar ook volwassenen kunnen met het virus besmet raken. Veel mensen verwarren rodehond met ringworm. Beide zijn echter verschillende ziekten en worden elk door een ander virus veroorzaakt.

Bartonella weisii

De Bartonella weisii ziekteverwekker is tegenwoordig beter bekend als Bartonella bovis. Het is een ziekteverwekkende bacterie die behoort tot het geslacht Bartonella. Net als andere Bartonella-soorten is B. weisii staafvormig en gramnegatief. Het is ook relatief klein, aëroob en oxidase-negatief. De bacterie werd voor het eerst geïsoleerd bij Europese herkauwers, meer precies bij runderen. Inmiddels is de ziekteverwekker echter ook aangetroffen bij een groot aantal gedomesticeerde zoogdieren en wilde dieren. Hoewel Bartonella weisii infectie bij vee meestal asymptomatisch is, kan de ziekte endocarditis en/of bacteriemie veroorzaken.

Coxsackie B6 virus

Net als het hepatitis A virus behoren de coxsackie B6 virussen tot de familie van de picornavirussen. Het zijn enkelstrengs RNA-virussen en behoren tot het geslacht enterovirus. Ze komen over de hele wereld voor, maar komen meer voor in gebieden met een mild klimaat, zoals Midden-Europa. De piek van de ziekte ligt in de late zomer en de vroege herfst. Epidemische uitbraken kunnen in deze perioden voorkomen. Na een besmetting met het virus kunnen na ongeveer 7 tot 10 dagen IgM-antistoffen in het bloed worden aangetoond, die daar een maand kunnen blijven. Een tweede serummonster is onmisbaar om de stijging van de titer te kunnen waarnemen.

Varicella zoster virus

Het varicella-zostervirus, kortweg VZV, is een virus uit de groep van acht herpesvirussen. Naast de kinderziekte waterpokken veroorzaakt het virus ook de bekende gordelroos.

Bacillus cereus

Bacillus cereus is een beweeglijke, staafvormige, gram- en catalasepositieve, sporenvormende en facultatief anaërobe bacterie van het geslacht Bacillus. De bacterie komt van nature voor in de bodem in een concentratie tot een miljoen per aardse gram. De Bacillus cereus ziekteverwekker is dus een van de meest voorkomende kweekbare bodembacteriën.

Bartonella schoenbuchensis

Bartonella schoenbuchensis komt uit het geslacht Bartonella en is een bacterie. De ziekteverwekker kon worden geïsoleerd uit het zogenaamde edelhertenked (Lipoptena cervi). De ziekteverwekker Bartonella schoenbuchensis, die bij herkauwers vaak bacteriemie (de aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan) veroorzaakt, kan bij mensen hertenkedermatitis veroorzaken.
1 von 3