Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Bartonella weisii

De Bartonella weisii ziekteverwekker is tegenwoordig beter bekend als Bartonella bovis. Het is een ziekteverwekkende bacterie die behoort tot het geslacht Bartonella. Net als andere Bartonella-soorten is B. weisii staafvormig en gramnegatief. Het is ook relatief klein, aëroob en oxidase-negatief. De bacterie werd voor het eerst geïsoleerd bij Europese herkauwers, meer precies bij runderen. Inmiddels is de ziekteverwekker echter ook aangetroffen bij een groot aantal gedomesticeerde zoogdieren en wilde dieren. Hoewel Bartonella weisii infectie bij vee meestal asymptomatisch is, kan de ziekte endocarditis en/of bacteriemie veroorzaken.

Bordetella parapertussis

Bordetella parapertussis is een bacterie uit het geslacht Bordetella. Dit zijn kleine, gramnegatieve staafjes die aeroob zijn, d.w.z. zuurstof nodig hebben voor hun voortplanting. De bacterie kan een kinkhoestachtig ziektebeeld of acute bronchitis veroorzaken door de ontwikkeling van een toxine dat pertussis toxine heet. Dit gif brengt de hoestbuien op gang en stelt de bacteriën in staat zich aan de slijmvliezen van de luchtwegen te hechten en zich te vermenigvuldigen. De Bordetella parapertussis ziekteverwekker wordt overgedragen via druppelinfectie, bijvoorbeeld door niezen, hoesten of praten. De infectie kan in principe op elke leeftijd voorkomen, maar treft kinderen vaker dan gemiddeld.

Bartonella weisii

De Bartonella weisii ziekteverwekker is tegenwoordig beter bekend als Bartonella bovis. Het is een ziekteverwekkende bacterie die behoort tot het geslacht Bartonella. Net als andere Bartonella-soorten is B. weisii staafvormig en gramnegatief. Het is ook relatief klein, aëroob en oxidase-negatief. De bacterie werd voor het eerst geïsoleerd bij Europese herkauwers, meer precies bij runderen. Inmiddels is de ziekteverwekker echter ook aangetroffen bij een groot aantal gedomesticeerde zoogdieren en wilde dieren. Hoewel Bartonella weisii infectie bij vee meestal asymptomatisch is, kan de ziekte endocarditis en/of bacteriemie veroorzaken.

Bartonella schoenbuchensis

Bartonella schoenbuchensis komt uit het geslacht Bartonella en is een bacterie. De ziekteverwekker kon worden geïsoleerd uit het zogenaamde edelhertenked (Lipoptena cervi). De ziekteverwekker Bartonella schoenbuchensis, die bij herkauwers vaak bacteriemie (de aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan) veroorzaakt, kan bij mensen hertenkedermatitis veroorzaken.

Bartonella tamiae

De ziekteverwekker Bartonella tamiae behoort tot het geslacht Bartonella. Het is een gramnegatieve, staafvormige bacterie die als een parasiet in een gastheercel leeft. De ziekteverwekker werd geïsoleerd uit het bloed van patiënten in Thailand. De Bartonella tamiae ziekteverwekker kan ziekte veroorzaken bij mensen. Het is genoemd naar wijlen Tamara (Tami) Fisk, die onderzoek deed naar koortsende ziekten bij drie patiënten in Thailand. In deze onderzoeken werd de nieuwe ziekteverwekker Bartonella tamiae ontdekt.

Bartonella rochalimae

Bartonella rochalimae behoort tot het geslacht Bartonellaceae en is een gramnegatieve bacteriesoort. De ziekteverwekker werd in 2007 geïsoleerd van honden aan de Universiteit van Californië in San Francisco/USA en aan het Massachusetts General Hospital en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten. De naam komt van de Braziliaanse onderzoeker Henrique da Rocha Lima. De ziekteverwekker Bartonella rochalimae is nauw verwant aan zowel B. henselae als B. quintana. De bacterie Bartonella henselae werd midden jaren negentig geïdentificeerd als de oorzaak van kattenkoorts, terwijl B. quintana tijdens de Eerste Wereldoorlog bij duizenden soldaten loopgravenkoorts veroorzaakte. De Bartonella rochalimae ziekteverwekker is inmiddels behalve in de Verenigde Staten ook in Zuid-Amerika en Europa gedetecteerd.

Bartonella quintana

De ziekteverwekker Bartonella quintana komt uit het geslacht Bartonella en is een gramnegatieve bacterie. De bacterie wordt beschouwd als de veroorzaker van loopgravenkoorts en is wereldwijd verspreid. Mensen, maar minder vaak ook honden, worden beschouwd als het pathogene reservoir van de bacterie. De ziekteverwekker Bartonella quintana wordt van mens tot mens overgedragen door de kledingluis (Pediculus humanus corporis) en via luizenuitwerpselen. Mensen, maar minder vaak ook honden, zijn het pathogene reservoir van B. quintana.

Bartonella Bovis

De ziekteverwekker Bartonella bovis, vroeger ook bekend als Bartonella weissi, is een ziekteverwekkende bacterie. Voor het eerst werd de bacterie geïsoleerd bij Europese herkauwers (met name runderen). Infecties bij runderen zijn meestal asymptomatisch, maar veroorzaken endocarditis en bacteriëmie. Net als andere Bartonella-soorten is B. bovis gramnegatief en staafvormig. Bovendien is de bacterie aëroob, oxidasenegatief en betrekkelijk klein. De Bartonella bovis ziekteverwekker is afkomstig uit de Bartonella familie en treft vooral runderen, maar is inmiddels ook aangetroffen bij een groot aantal wilde en gedomesticeerde zoogdieren.
De ziekteverwekker Bartonella borreliose is een bacterie die wordt overgedragen door teken. Een infectie kan leiden tot verschillende gradaties van ernst en kan de huid aantasten, maar ook het zenuwstelsel, het hart en de gewrichten. Niet elke tekenbeet leidt noodzakelijkerwijs tot een infectie. In Duitsland leidt slechts ongeveer één op de 100 tekenbeten tot ziekte. Hoe eerder de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting. De kans op besmetting neemt toe nadat de teek langer dan twaalf uur heeft gezogen.

Bartonella-bacteriën

Bartonella is de naam van een geslacht van bacteriën. Meestal gaat het om parasitaire bacteriën, d.w.z. bacteriën die binnen een gastheercel bestaan (d.w.z. intracellulair). In de regel fungeren endotheelcellen of erytrocyten, d.w.z. rode bloedcellen, als gastheercellen. Bartonella kan door een aantal insecten worden overgebracht en verschillende infectieziekten veroorzaken bij mensen of andere gewervelde dieren. Bij mensen worden deze verschillende ziektevormen samengevoegd onder de naam Bartonellose. Bartonella is genoemd naar de Peruaanse microbioloog Alberto Leonardo Barton.

Bartonella birtlesii

Bartonella birtlesii is een facultatieve intracellulaire bacterie. Concreet betekent dit dat de intracellulaire bacteriën hun doelcellen kunnen binnendringen en zich in het cytoplasma vermenigvuldigen. De Bartonella birtlesii ziekteverwekker werd voor het eerst geïsoleerd uit bosmuizen van het geslacht Apodemus in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Via experimentele proeven werden ook laboratoriummuizen besmet met de ziekteverwekker en ontwikkelden vervolgens een bacteriemie die ongeveer 5 tot 10 weken duurde. Bacteriemie is de aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan.

Bartonella bacilliformis

Bartonella bacilliformis, ook bekend als Zuid-Amerikaanse bartonellose, is een staafvormige bacterie die behoort tot het geslacht Alphaproteobacteriën. De ziekteverwekker is tot nu toe alleen gevonden in de Andes tussen 3.000 en 10.000 voet hoogte in het westen van Zuid-Amerika. De meeste gevallen van de ziekte zijn gemeld in Peru, maar ze komt ook voor in Ecuador en Colombia. Bartonella bacilliformis is de veroorzaker van de zogenaamde ziekte van Carrion. De ziekte van Carrion is de term die gebruikt wordt voor een symptomatische Bartonella bacilliformis infectie. Dit verloopt meestal in twee fasen en manifesteert zich eerst als acute oryakoorts en ontwikkelt zich daarna tot Peruaanse wratten (verruga peruana).
1 von 2