Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Menselijk herpesvirus 8

Humaan herpesvirus 8 - ook bekend als carposiaal sarcoma herpesvirus - is een dubbelstrengs DNA-virus.

In de grote familie van herpesvirussen behoort het tot de subgroep van gammaherpesvirussen.

De herpesvirussen behoren tot een over het algemeen zeer bekende familie van virussen die diverse volksziekten kunnen veroorzaken, zoals de koortsblaar, waterpokken (veroorzaakt door het varicellavirus) of gordelroos (wanneer het varicellavirus reactiveert).

De virologen Patrick S. Moore en Yuan Chang konden samen met hun onderzoeksgroep het virus in 1994 opsporen.

Zij hadden opgemerkt dat het syndroom van Kaposi vaak voorkomt bij mensen met HIV en konden bij nader onderzoek het herpesvirus 8 (HHV-8) classificeren.

Net als alle andere herpesvirussen heeft het humaan herpesvirus 8 een zeer lange latentietijd. Het kan jarenlang onopgemerkt in het lichaam aanwezig zijn, maar het kan op elk moment weer actief worden en verschijnen.

Hepatitis C virus

Hepatitisvirussen komen in verschillende vormen voor, ze worden alfabetisch ingedeeld als hepatitis A-virus (HAV), hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), hepatitis D-virus (HDV) en hepatitis E-virus (HEV). Het hepatitis C-virus is een omhuld enkelstrengs RNA-virus met positieve polariteit (ss+ RNA), dat tot op heden het enige bekende RNA-virus is dat chronische ziekte kan veroorzaken. Hepatitis C is waarschijnlijk een van de bekendste hepatitisvirussen, hoewel infectie met hepatitis A veel vaker voorkomt (deze vorm van hepatitis is echter minder bedreigend).
in 1989 werd het virus geïdentificeerd met behulp van genetische manipulatiemethoden. De ontdekkers Harvey J. Alter, Michael Houghton en Charles M. Rice ontvingen in 2020 de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde voor deze prestatie

Eppstein-Barr-virus

Het Eppstein-Barr virus is ook bekend onder de naam humaan herpesvirus 4. Het is een humaan pathogeen dubbelstrengs DNA-virus en behoort tot de familie van de herpesvirussen. in 1964 werd het virus beschreven door Michael Anthony Epstein en Yvonne M. Barre nadat zij het hadden kunnen aantonen bij een patiënt die leed aan het lymfoom van Burkitt. Het Eppstein-Barr-virus is het eerste virus dat in verband wordt gebracht met kanker en is derhalve het eerste geclassificeerde oncovirus
De herpesvirussen zijn een zeer bekende familie van virussen. Iedereen kent wel de klassieke koortslip, of de waterpokken, die vooral bij kinderen voorkomen, en het vervolg ervan, gordelroos. Het menselijke cytomegalovirus (humaan herpesvirus 5) behoort eveneens tot de herpesvirussen. Het is een omhuld, dubbelstrengs DNA-virus dat een typische, zeer grote celkern heeft.
Het membraanomhulsel van het humaan herpesvirus 5 is uiterst gevoelig, waardoor het virus buiten de gastheer slechts een zeer korte overlevingstijd heeft. In het algemeen heeft het virus een zeer nauw gastheerspectrum en is het zeer gevoelig voor diverse oplosmiddelen en zuren. Het virus heeft ook een zeer langzame voortplantingscyclus, maar als het eenmaal in het lichaam opduikt, verdwijnt het nooit helemaal, net als alle andere herpesvirussen.

Hepatitis B-virus (HBV)

Hepatitis is een besmettelijke leverziekte die ofwel aangeboren is, ofwel wordt verworven door een virus of bacterie. De bekendste zijn de hepatitisvirussen, aangezien op dit gebied veel onderwijswerk wordt verricht. Het is algemeen bekend dat als je besmet raakt met een hepatitisvirus, je ziek kunt worden met een chronische leverontsteking. Wat veel mensen helemaal niet weten, is dat het hepatitis B-virus ook een oncovirus is, wat betekent dat het niet alleen leverontsteking kan veroorzaken, maar ook kanker.