Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Bacteroides fragilis

Wat zijn Bacteroides fragilis?

Bacteroides fragilis behoort tot het geslacht Bacteroides, ook wel Bacteroidaceae genoemd. Het is een anaërobe, gramnegatieve, pleomorfe staafvormige bacterie die tot de normale ontlastingflora behoort. Hij is verantwoordelijk voor de typische fecale geur, die het gevolg is van afbraakproducten. De bacterie kan geen sporen vormen, is bestand tegen gal en plant zich uitsluitend voort onder zuurstofloze omstandigheden.

Wat zijn de kenmerken van de Bacteroides fragilis ziekteverwekker?

De Bacteroides fragilis ziekteverwekker is een endosporevormende bacil die zowel beweeglijk als niet beweeglijk kan zijn. Het DNA van de ziekteverwekker bestaat voor 40 tot 48 procent uit de stikstofhoudende basis cytosine-guanine. Bovendien bevat de celwand zowel sfingolipiden als diaminopimelzuur met aanvullend peptidoglycaan. B. fragilis hebben een korte staafvorm met variabele grootte. In de catalasetest is de ziekteverwekker meestal negatief, produceert geen pigment en reduceert geen nitraten.

Waar komen Bacteroides fragili ziekteverwekkers voor in het menselijk organisme?

De ziekteverwekkers komen voor in de normale darmflora van de mens. Bacteroides fragilis bacteriën komen vooral voor in de dikke darm. De kolonisatie van de ziekteverwekker in het menselijk maagdarmkanaal gebeurt in een vroege fase van de pasgeborene via de moeder, maar ook via andere verzorgers met wie de baby in contact komt. De ziekteverwekker leidt echter niet tot complicaties zolang het slijmvlies intact is. Maar als het immuunsysteem van de patiënt is aangetast of de mucosa is beschadigd als gevolg van een operatie, kan de ziekteverwekker infecties veroorzaken. Uit een epidemiologisch onderzoek naar anaerobe infecties uit Griekenland bleek dat patiënten die onlangs een operatie hadden ondergaan meer kans hadden op een infectie veroorzaakt door B. fragilis pathogenen.

Welke infecties kunnen worden veroorzaakt door Bacteroides fragilis?

Infecties veroorzaakt door Bacteroides fragilis zijn meestal gemengde infecties met aëroben. Dit zijn bijvoorbeeld stafylokokken, die zuurstof verbruiken en zo een optimale omgeving creëren voor Bacteroides fragilis. Omdat de bacterie deel uitmaakt van de normale flora, zijn de door de bacterie veroorzaakte infecties zogenaamde endogene infecties. Dit zijn infecties veroorzaakt door een ziekteverwekker die deel uitmaakt van de flora van de patiënt en die vooral uitbreken wanneer de afweer van het lichaam verzwakt is. Dit is bijvoorbeeld het geval als gevolg van een operatie of ziekte. Maar een trauma kan er ook toe leiden dat de ziekteverwekker in de bloedbaan of het omringende weefsel terechtkomt. De laatste studies veronderstellen ook dat de B. fragilis ziekteverwekker een infectie kan veroorzaken via gynaecologische operaties en bevallingen. Daarom krijgen patiënten die een gynaecologische of gastro-intestinale operatie ondergaan meestal metronidazol als profylaxe. Hoewel resistentie tegen de ziekteverwekker een bron van zorg is, is resistentie tegen metronidazol tot nu toe ongegrond gebleken.

Mocht de Bacteroides fragilis ziekteverwekker in de bloedbaan of de omringende weefsels van de darmflora terechtkomen, dan kan dat leiden tot de volgende ziekten:

 • Perforatie-infectie,
 • Wondinfecties, die kunnen optreden met necrotiserende abcessen,
 • Appendicitis (ontsteking van de blindedarm),
 • Buikvliesontsteking,
 • Retroperitoneale abcessen,
 • Invasie van de bloedbaan, die kan leiden tot bloedvergiftiging (sepsis).

Hoe wordt een infectie veroorzaakt door Bacteroides fragilis gediagnosticeerd?

Een infectie veroorzaakt door de ziekteverwekker Bacteroides fragilis kan bijvoorbeeld gediagnosticeerd worden door directe kweekdetectie van de ziekteverwekker. Hiervoor is het belangrijk dat het patiëntenmonster onder zuurstofvrije omstandigheden wordt bewaard en geanalyseerd, omdat de Bacteroides fragilis anders zou afsterven. Daarnaast kan voor de diagnose gaschromatografie worden uitgevoerd om organische zuren op te sporen. Deze zuren zijn het eindproduct van metabole processen veroorzaakt door de Bacteroides fragilis ziekteverwekkers. Als de bacterie met een Gram-kleuring wordt opgespoord, vertoont de ziekteverwekker een negatief gedrag.

Hoe wordt een infectie veroorzaakt door Bacteroides fragilis pathogenen behandeld?

Als er necrotiserende abcessen ontstaan door een infectie met de ziekteverwekker, moeten deze operatief verdeeld worden. Bacteroides fragilis kan behandeld worden door zuurstoftoevoer en extra drainage. Als de ziekteverwekker organen heeft geperforeerd, is afsluiting of drainage noodzakelijk. De bacterie kan farmaceutisch behandeld worden met de volgende middelen, die meestal gebruikt worden voor infecties veroorzaakt door anaeroben:

 • Metronidazol,
 • Clindamycine,
 • Cefalosporines: cefoxitine en cefotetan zijn bijzonder effectief gebleken,
 • Carbapenems,
 • Beta-lactamase-resistente,
 • Penicillines, die ook kunnen worden toegediend in combinatie met beta-lactamaseremmers of clavulaanzuur,
 • Piperacilline

 

De keuze van het antibioticum varieert afhankelijk van de plaats van de infectie. Nieuwere geneesmiddelen zijn het antibioticum fluorocycline, eravacycline, of het antibioticum tazobactam/ceftolozane. Er zijn studieresultaten uit Japan over de laatste in combinatie met metronidazol. De medicijnen toonden een goede respons op de Bacteroides fragilis ziekteverwekker.

Wat is de prognose na een infectie veroorzaakt door Bacteroides fragilis?

De Bacteroides fragilis ziekteverwekker kan bacteriemie (aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan) veroorzaken als deze onbehandeld blijft. In 30,7 procent van alle gevallen leidt bacteriëmie altijd tot sterfte van de patiënt. Maar zelfs na behandeling is de kans op sterfte door bacteriemie nog steeds 19 procent. Bovendien hebben studies aangetoond dat de bacteriële flora in de dikke darm een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan van darmkanker. Patiënten die lijden aan een infectie veroorzaakt door Bacterioides fragilis pathogenen hebben ook een hoger risico op het ontwikkelen van darmkanker. Een andere reden tot zorg is de ontwikkeling van multi-drug resistente B. fragilis infecties, die de behandeling en het volledige herstel van de patiënt bemoeilijken.

Tags: Bakterien

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.