Service Hotlines | Deutschland: +49 851 98 69 09 99 | Österreich: +43 2762 52481| Schweiz : +41 415 62 08 55 ​| Lieferungen weltweit

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Deverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
NLS Informations-Medizin GmbH
Babenbergerstrasse 21
3180 Lilienfeld
Oostenrijk
h.eder@slc-instiut.com

Telefoon: 43 2762 52481

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

 Hosting

De diensten voor de hosting en de weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking voor onze rekening. Tenzij anders uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens, alsmede alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website, verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. Gegevensverwerking voor de verwerking van contracten, het opnemen van contact en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze informatie. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en de behandeling van uw aanvragen overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Indien u overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een klantrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken met het oog op het openen van een klantrekening. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van dit privacybeleid. Na de voltooiing van de afwikkeling van de overeenkomst of de verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub c, DSGVO verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a, DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien.

3. Gegevensverwerking met het oog op de verwerking van verzendingen

Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

 Gegevensoverdracht aan verzendingsdienstverleners met het oog op kennisgeving van verzending

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis van deze toestemming door aan de geselecteerde verzenddienstverlener conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Voor de verwerking van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor afhandeling van transacties

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werken, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en de optimalisering van onze betalingsprocessen

In voorkomend geval verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. Reclame per e-mail

 E-mailnieuwsbrief met registratie

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6. Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (permanente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Via deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsmede voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden op de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Voor nadere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, verwijzen wij u naar de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-diensten

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), die hieronder worden beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig art. 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

 Google Analytics

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. In principe zal uw IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Voor website-analyse en event tracking meten wij uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking indien u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen.

 YouTube Video Plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de door ons gebruikte YouTube-video-plugin in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google alleen verwerkt wanneer u een video afspeelt.

7.2 Andere verleners van webanalyse- en onlinemarketingdiensten

 Gebruik van de Vimeo videoplugin om inhoud van derden te integreren

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de videoplugin van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA ("Vimeo"), doorgegeven aan Vimeo en vervolgens verwerkt door Vimeo. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de Vimeo video plugin. Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Wij hebben geen invloed op en toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo met inbegrip van de instellingen en de resultaten van Google Analytics. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven, en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing door het mogelijk maken van een veilige aankoop volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van beveiligingsanomalieën. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch gewist.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor een productgebruik, wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische one-way functie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende legitieme belangen en die van Trusted Shops met betrekking tot de bescherming van de koper in verband met de specifieke bestelling en de diensten voor de evaluatie van transacties in overeenstemming met art. 6, lid 1, p. 1, sub f, DSGVO. Meer details, waaronder het bezwaar, zijn te vinden in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

9. Sociale media

 Social Plugins van Facebook

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het desbetreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser, waar u bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" kunt klikken.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig Art. 15 DSGVO, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • overeenkomstig Art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging de correctie van onjuiste of de aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO het recht om te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verdere verwerking niet verboden is
  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van openbaar belang; of
  • noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of
  • U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen;
 • overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u de gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden wordt verricht, hebt u alleen het recht bezwaar te maken indien er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

 

Privacybeleid opgesteld met Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Zuletzt angesehen