Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer is een natuurlijk of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf, bedrijf of beroep.

Voor ondernemers geldt: als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan afgewezen; zij maken alleen deel uit van het contract als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractuele partner, totstandkoming contract, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt gesloten met NLS Informations-Medizin GmbH.

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiehulpmiddelen. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. Een ontvangstbevestiging van je bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

Wanneer het contract met ons tot stand komt, hangt af van de betalingsmethode die je hebt geselecteerd:

Vooruitbetaling
We accepteren je bestelling door je binnen twee dagen een aparte e-mail te sturen, waarin we je onze bankgegevens geven.

Creditcard
Wanneer je je bestelling plaatst, voer je je creditcardgegevens in en voert de creditcardmaatschappij een autorisatiecontrole uit. Als je eenmaal bent gelegitimeerd als de wettige kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch gestart en wordt het bedrag van je creditcard afgeschreven op het moment dat je de bestelling plaatst. De overeenkomst met ons komt tot stand op het moment dat het bedrag van je creditcard wordt afgeschreven.

PayPal Express
Tijdens het bestelproces word je doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kun je je betaalgegevens invoeren en de betaalopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten en daarmee je aanbod te accepteren.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De taal of talen die beschikbaar zijn voor het afsluiten van het contract: Duits, Engels

We slaan de tekst van het contract op en sturen je de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm. Je kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vind je in de aanbiedingen.

We leveren alleen via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

We leveren niet aan pakstations.

5. Betaalmethoden

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als je kiest voor vooruitbetaling, sturen we je onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Creditcard
Je voert je creditcardgegevens in bij het plaatsen van je bestelling. Nadat je als rechtmatige kaarthouder bent gelegitimeerd, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt het bedrag van je kaart afgeschreven.

PayPal Express
Tijdens het bestelproces word je doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst aanmelden, je legitimeren met je toegangsgegevens en de betaalopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen wij PayPal om de betalingstransactie in gang te zetten.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijke recht op annulering zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers hebben geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen.
Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Je mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; je draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuwe zaak - bij voorbaat aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag en wij accepteren deze overdracht. Je blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij mogen ook zelf vorderingen innen als je je betalingsverplichtingen niet nakomt.

8. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dien dan zo snel mogelijk over dergelijke gebreken te klagen bij de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Als je geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor je wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder je garantierechten. Je helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

9. Garantie en waarborgen

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vind je bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

10. Geschillen oplossen

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je hier kunt vinden. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

De buitengerechtelijke geschillencommissie voor consumenten en ondernemers e. V., Hohe Straße 11, D-04107 Leipzig, www.streitbeilegungsstelle.org is verantwoordelijk.

11. Slotbepalingen

Als je een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon naar publiek recht of een speciaal fonds naar publiek recht, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en jou onze statutaire zetel.

 

Voorwaarden gemaakt met de Trusted Shops juridische teksteditor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.