Verklaring gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
NLS Informations-Medizin GmbH
Babenbergerstrasse 21
3180 Lilienfeld
Oostenrijk
h.eder@slc-instiut.com

Telefoon: 43 2762 52481

Bedankt voor je interesse in onze online shop. De bescherming van je privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

Je kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt bezocht, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, bij de juiste presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van je bezoek aan onze website verwijderd.

 Hosting

De diensten voor hosting en weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. Gegevensverwerking voor contractafhandeling, het leggen van contact en bij het openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens als je deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van je bestelling of wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract of je contact te verwerken en je de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kun je zien op de betreffende invulformulieren. We gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor contractverwerking en het verwerken van je aanvragen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR.
Als je hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR door te besluiten een klantaccount te openen, zullen we je gegevens gebruiken voor het doel van het openen van een klantaccount. Meer informatie over de verwerking van je gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners ten behoeve van de afhandeling van bestellingen, betalingen en verzendingen, vind je in de volgende hoofdstukken van dit privacybeleid. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van je klantenaccount worden je gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswetgeving in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. c GDPR, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR of we ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover we je in deze verklaring informeren. Het is te allen tijde mogelijk om je klantenaccount te verwijderen en dit kan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in dit privacybeleid of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR, geven we je gegevens door aan de verzenddienstverlener die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen.

 Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners ten behoeve van verzendbevestiging

Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven we je e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde aanbieder van de verzendservice in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, zodat zij vóór de levering contact met je kunnen opnemen ten behoeve van de kennisgeving of coördinatie van de levering.
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in dit privacybeleid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Voor de verwerking van betalingen in onze online shop werken we samen met de volgende partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven we de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor het afhandelen van de betaling. Dit dient de uitvoering van het contract in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als je vragen hebt over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig verstrekken we onze dienstverleners verdere gegevens die ze samen met de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling als onze verwerkers gebruiken ten behoeve van fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in efficiënt betalingsbeheer, die overheersen in de context van een belangenafweging.

5. Reclame per e-mail

 E-mailnieuwsbrief met registratie

Als je je registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor vereiste of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen we je e-mailadres uit de ontvangerslijst, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR of we behouden ons het recht voor om gegevens daarbuiten te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover we je in deze verklaring informeren.

6. Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat je je browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat om je browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies).
We gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt om het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje) te verzamelen en te verwerken. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijv. om toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende secties van dit privacybeleid.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, kun je je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de verklaring over gegevensbescherming.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Als je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, gebruiken we de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd zodra het doel niet meer van toepassing is en we zijn gestopt met het gebruik van de betreffende technologie. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, kun je vinden onder de afzonderlijke technologieën. Als je vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-diensten

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.  Als je IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst die voor de betreffende technologie is gesloten tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

 Google Analytics

Voor het analyseren van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over je gebruik van onze website), waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een bewerkersovereenkomst met Google.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om je latere gebruiksgedrag te meten als je via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over je gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit gebruikersprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt.

 YouTube-video-plugin

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de videoplugin van YouTube in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, doorgegeven aan Google en vervolgens alleen door Google verwerkt wanneer je een video afspeelt.

7.2 Andere aanbieders van webanalyse en online marketingdiensten

 Gebruik van Vimeo video-plugin voor de integratie van inhoud van derden

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de videoplugin van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS ("Vimeo"), doorgegeven aan Vimeo en vervolgens verwerkt door Vimeo. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Google Analytics wordt automatisch geïntegreerd in de Vimeo video plugin. Voor het analyseren van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over je gebruik van onze website), waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over je gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. We hebben geen invloed op of toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

etracker

De aanbieder van deze website gebruikt diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland(www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Als we analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, zullen we vooraf apart je uitdrukkelijke toestemming vragen. Als dit het geval is en je toestemming geeft, worden cookies gebruikt om een statistische analyse van het bereik van deze website mogelijk te maken, om het succes van onze online marketingmaatregelen te meten en om procedures te testen, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die met etracker worden gegenereerd, worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is op dit punt onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en heeft het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming ontvangen.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 lit. f (gerechtvaardigd belang) van de General Data Protection Regulation (GDPR). Onze zorg in de zin van de GDPR (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Omdat de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden de gegevens die een verwijzing naar een individueel persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, inlog- of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaats.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vind je hier.

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om kopers na een bestelling Trusted Shops producten aan te bieden.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, bij een optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f GDPR. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt geleverd door een CDN-provider (Content Delivery Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Bij toegang tot de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin ook uw IP-adres, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) worden opgeslagen en de toegang wordt gedocumenteerd. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase om afwijkingen in de beveiliging te analyseren. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al hebt geregistreerd voor het gebruik ervan. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van producten, wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt vóór verzending omgezet in deze hashwaarde, die niet kan worden ontcijferd door Trusted Shops. Na controle op overeenstemming wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen en die van Trusted Shops bij het leveren van de aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. Meer informatie, ook over bezwaar, is te vinden in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

9. Sociale media

 Sociale plugins van Facebook

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de betreffende aanbieder wanneer onze website wordt opgevraagd. Als je op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van je browser waar je bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

10. Contactopties en je rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten

 • in overeenstemming met Art. 15 GDPR, het recht om informatie op te vragen over je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd;
 • overeenkomstig Art. 16 GDPR, het recht om de onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen
 • in overeenstemming met Art. 17 GDPR, het recht om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • in overeenstemming met Art. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
  • Je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR;
 • in overeenstemming met Art. 20 GDPR, het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • in overeenstemming met Art. 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze juridische mededeling.

Recht op bezwaar

Als we persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te beschermen, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging, kun je bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kun je dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, heb je alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die verband houden met jouw specifieke situatie.

Na uitoefening van je recht op bezwaar zullen we je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel.

 

Privacybeleid gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.